GREENKIDS en OP-VOEDING?

GREENKIDS logo

Sinds augustus 2007 is het aantal eetmomenten op de basisscholen toegenomen sinds de scholen verplicht zijn om de kinderen ook naschools op te vangen. Mede door de groei van het aantal duurzaam bewust levende ouders is de behoefte aan lekkere GEZONDE scholierenvoeding sterk toegenomen. GREENKIDS wil graag de verantwoordelijke en maatschappelijke taak op zich nemen om de scholen en de ouders een handje te helpen met het aanbieden van het GROEN programma “Hoe GROEN ben jij?” voor kinderen vanaf 4 jaar.

Goede voeding is essentieel

Goede voeding is essentieel voor het welzijn en prestaties van de kinderen. Op dit moment is één op de zeven kinderen te dik door slechte eetgewoonten en te weinig beweging. Daarnaast komt overgewicht op steeds jongere leeftijd voor. Van de Nederlandse peuters is inmiddels zeven procent te dik. Gevolg is dat kinderen steeds meer te maken krijgen met obesitas, diabetes, concentratie-en gedragsproblemen. Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat bij circa 60% van de kinderen met ADHD de oorzaak gezocht moet worden in een meervoudige voedselallergie; en dat door slaaptekort overgewicht ontstaat en daardoor de schoolprestaties dalen. Dit is zorgwekkend en daarom GREENKIDS’ grootste motivatie!

OP-VOEDING betekent bij GREENKIDS opvoeding in verantwoord eten en zelfwerkzaamheid.

Hoe werkt GREENKIDS aan OP-VOEDING?

Middels programma’s, workshops & activiteiten voor kinderen én ouders op het gebied van eten & drinken, sport & spel, dans & beweging en creativiteit wil GREENKIDS iedereen laten ontdekken wat de verschillende mogelijkheden zijn voor bewust leven. Door middel van oefening, herhaling en begeleiding zal iedereen kennismaken met de basiselementen die de ontwikkeling van een ieders eigenheid als mens stimuleren en vergemakkelijken:

-zelf oplossen
-zelf denken & doen
-zelf zorgen voor

Koken en proeven

Bij GREENKIDS krijgen de kinderen de mogelijkheid praktisch te leren koken en proeven. Dit is de enige manier om van jongs af aan te leren bewust gezond en verantwoord GROEN te eten & drinken. Zo leren ook de ouders en dus het hele gezin GROEN te eten!

GREENKIDS wil graag het groene hart van het kind én de ouder (nog meer) laten kloppen.