Programma “Hoe groen ben jij?”

GREENKIDS logo

GREENKIDS heeft het GROEN programma “Hoe groen ben jij?” ontwikkeld voor kinderen vanaf 4 jaar in samenwerking met Eva Willink. Het programma is geschikt voor de kinderen van de basisschool, middelbare school, de kinderopvang, de sportvereniging, het buurtcentrum of voor een GROEN kinderfeestje.

GREENKIDS hand-out

Aan het begin van het programma krijgen alle kinderen een hand-out uitgereikt. Hierin staan de recepten voor de kookopdrachten, een afbeelding van de schijf van 5 en een afbeelding van de smaken op ieders tong. In de hand-out worden ook de GROENE punten bijgehouden die verdiend kunnen worden tijdens het programma. Aan het eind van het programma zal hierin het verdiende GROEN certificaat ingebonden worden. Afhankelijk van het behaalde aantal punten zal het certificaat een andere kleur GROEN hebben en laten zien “Hoe GROEN ieder kind is”.

Programma onderdelen

Het GREENKIDS GROEN programma bestaat uit vier onderdelen waar GROENE punten verdiend kunnen worden. Hoe meer punten, hoe GROENER!

Onderdeel 1: De BATTLE
De groep kinderen wordt in twee gelijkwaardige groepen verdeeld. Tijdens deze “Battle” kan ieder kind zelf punten verdienen, maar er kunnen ook punten voor de groep verdiend worden. Spelenderwijs wordt er divers eten geproefd en wordt de aanwezige GROENE kennis getest!

Onderdeel 2: GREENKID BOUWEN
Wat heb jij vandaag gegeten? Met behulp van een formulier met plaatjes kan elk kind aangeven wat hij thuis en op school heeft gegeten. Hoe GROEN wordt er gegeten? Omdat de formulieren met elkaar besproken worden, wordt er van elkaar geleerd en wordt duidelijk wat wel en wat niet gezond is.

Onderdeel 3: KOOK-OPDRACHT
De groep wordt in tweetallen verdeeld. Tijdens deze opdracht leren de kinderen samen te werken; de oudere moet de jongere helpen en andersom.

Onderdeel 3 NATUUR-OPDRACHT
Samen met één van onze GROENE GEUZEN gaan de kinderen op ontdekkingstocht de wijde GROENE buitenwereld in. Na deze tocht zullen de ervaringen worden gedeeld. Aansluitend wordt er samen een kookopdracht gedaan met iets GROENS dat de groep in de natuur heeft gevonden.